Rusccus

Anys 20. Quarta onada feminista. Ecologisme. És l’hora de ser naturals, i hi tenim tot el dret. També (i sobretot) a menstruar lliurement i de forma còmoda. Les compreses reutilitzables de Rusccus s’allunyen molt de les que coneixem: són naturals, còmodes, no generen residus i, a més, tenen uns dissenys G-E-N-I-A-L-S!